Coaching, Training & Advies voor managers en professionals

Rogare begeleidt teams bij hun ontwikkeling

Rogare coacht managers en traint teams van managers en professionals. Centrale thema's daarbij zijn: persoonlijke motivatie, managen van verwachtingen en teamgedrag. Hans Veenman, gezicht en eigenaar van Rogare, begeleidt het management van bedrijven bij het doormaken van veranderingen en het verbeteren van de performance door aandacht te geven aan de cultuur, besturing en inrichting van de organisatie, en aan de aansturing en motivatie van mensen. Daartoe coacht hij managers in hun rol, begeleidt hij teams van managers en professionals op gebied van leiderschap, besturing, professionele vaardigheden, klantgerichtheid en teamgedrag, en organiseert hij workshops en trainingen rond deze thema’s.

Lees meer

Rogare begeleidt blijvende verandering in houding en gedrag door inspirerende trainingen, workshops en persoonlijke coaching op maat.

Vanuit de overtuiging dat ieder mens ergens bij wil horen, wil bijdragen en richting wil krijgen, gaan we met mensen individueel en in teamverband op zoek naar wat hen drijft, wat hen beweegt om samen te werken en verantwoordelijkheid te nemen, of wat hen daar juist in blokkeert. Waarom ze zich gedragen zoals ze zich gedragen. Om te weten wat er echt speelt, wat mensen onder de oppervlakte en ten diepste beweegt, is vertrouwen essentieel. Onze aanpak is daarom gebaseerd op vertrouwen. We begeleiden mensen in het durven vertrouwen, in zichzelf, in anderen, door hen eerst ons eigen vertrouwen te geven. Rogare betekent in het Latijn: vragen (stellen). Zo werken we. Vanuit onze professionele en liefdevolle nieuwsgierigheid laten we onze klanten de kracht in zichzelf en tegelijkertijd de kracht van het vragen stellen te ontdekken. Door mensen individueel en in teams de tijd te geven na te denken over wat hen beweegt, wat hen motiveert en blokkeert, brengen we een werkelijk verandering in houding en gedrag op gang.

Ervaringen van opdrachtgevers

Rogare wordt door haar klanten en business partners gewaardeerd om de betrokkenheid en de professionele, mensgerichte aanpak. Afspraak is afspraak. Klantgericht en niet klantgezwicht. Met een duidelijke visie op verandering.

I would like to thank you for creating the environment of trust in the course. I felt that the atmosphere was trusted, supporting, and non-judgemental. This encouraged me to be far more open than I would normally. It made me feel I could try things and make mistakes without being judged (other than by myself!). I feel this course should be a ‘9’.

Justin Rollinson

BearingPoint Nederland

De groep die ik aan het eind van de Core Skills training zag was een wezenlijk andere groep geworden. Een team van collega's dat stond als een huis en waarvan ik zeker was dat ze verschil zouden gaan maken in onze organisatie. Een team, waarin:
* stevigheid en flexibiliteit hand in hand gingen
* goed werd doorgevraagd om de opdracht helder te krijgen
* gedrag was gericht op de relatie met de opdrachtgever
* met overtuiging oplossingen en aanbevelingen werden gepresenteerd
* het individuele gedrag er op gericht was om het team te helpen
* zowel de ontwikkeling van het individu als het team zichtbaar was.

Algemeen directeur

middelgroot Nederlands pensioenfonds

Een coachtraject bij Hans zul je niet snel vergeten vanwege zijn krachtige en betrokken aanpak. Ik zocht meer rust en beheersing van mijn emoties met als doel professioneel verder te kunnen groeien. Uiteindelijk leverde de coaching meer verbinding met mijzelf en mijn partner op. Resultaat: zowel zakelijk als privé een gelukkiger mens!

coaching client

een Nederlands bankbedrijf

Ik heb het plezier gehad ruim 4 jaar met Hans Veenman te hebben gewerkt op een aantal gebieden binnen AkzoNobel. In onze Core Skills trainingen over de gehele wereld hebben we inmiddels meer dan 300 uit mijn team getraind.  Hans is een meester in het stellen van de juiste vragen; je laten ontdekken wat belangrijk is, het visualiseren van succes, wat de opties zijn om daar te komen (vaak ook creatief), en hoe dat te vertalen naar concrete stappen.  Voor alle lagen van mijn team, inclusief mezelf, is dat enorm waardevol geweest om onze zelfreflectie, effectiviteit en focus te verbeteren. Hans Veenman is daarmee een essentieel onderdeel geweest van de cultuurverandering van IT binnen AkzoNobel. 

Pieter Schoehuijs Chief Information Officer

AkzoNobel

Cultuurverandering in een Nederlandse pensioenorganisatie

Om een positieve verandering in houding en gedrag te bewerkstelligen begeleidt Rogare sinds 2013 het management en de medewerkers van een middelgroot pensioenfonds. Belangrijkste instrument daarbij is het Core Skills programma, waarin groepen deelnemers telkens in een 4-daags, intensief programma door middel van ervaringsleren stappen zetten in de ontwikkeling van hun persoonlijke effectiviteit, hun teamperformance en hun leiderschapskwaliteiten. Het programma wordt op enthousiaste en overtuigende manier gedragen en voorgeleefd door het management van de onderneming, hetgeen van grote invloed is op het succes van het programma, het succes van de onderneming.

Pensioenfonds Horeca & Catering

Hans heb ik leren kennen en vooral ervaren als een coach/begeleider met een duidelijke visie over omgang met mensen, communicatie tussen mensen en persoonlijke ontwikkeling.
Hij brengt dat op een bijzondere, eigen wijze in de praktijk: strak en zuiver in de leer. De trainingen die Hans in 2007 en 2008 in het kader van een cultuurverandering aan onze collega’s heeft gegeven, bracht onze gehele onderneming (destijds 60 mensen) op een hoger plan.
Een knappe prestatie, vooral omdat het een duurzame verandering heeft opgeleverd waar we nog steeds de vruchten van plukken (inmiddels met 130 mensen). Mooi werk dus !

René Timmermans, DGA

Pulse Business Solutions

De positieve insteek van dit programma is een verademing en heeft ons als team enorm geholpen in de samenwerking en de klantbediening

Arno van Tilborg

Kring Apotheek Bergen

Rogare heeft AkzoNobel jarenlang bijgestaan bij de realisatie van een cultuurverandering, onder meer door het geven van core skills trainingen en andere vormen van begeleiding bij enkele organisatie veranderingen. De kracht die Hans Veenman en de zijnen individueel brengen wordt nog eens versterkt door het feit dat ze elkaar haarfijn aanvoelen, aanvullen en uitdagen.  Het resultaat is een mooi team dat niet alleen gefocust is op het resultaat, maar ook op de weg ernaar toe – continu feedback gebruikend om aanpak en inhoud te optimaliseren.  Iedere klus was een fantastische, leerzame ervaring.

Pieter Schoehuijs

CIO - AkzoNobel

Lees alle aanbevelingen