boat

 

Privacy protection

Rogare neemt uw privacy serieus en doet haar best om aan de wetgeving op het vlak van privacy te voldoen. 
Rogare gebruikt naam, telefoonnummer, emailadres of andere contactgegevens van u of die u ons heeft toevertrouwd, alleen voor het maken van afspraken gericht op het verrichten van werkzaamheden passend bij onze bedrijfsdoelstellingen. Indien ons initiële contact niet tot een opdracht of nadere mailwisseling leidt en u geen klant, leverancier, medewerker, samenwerkingspartner, opdrachtgever of opdrachtnemer van ons wordt, dan worden uw gegevens binnen 3 maanden uit onze bestanden verwijderd.
In het geval dat ons initiële contact leidt tot een zakelijke relatie of mailwisseling vanuit uw initiatief, dan worden uw gegevens alleen indien nodig gedeeld met derden die direct bij de activiteiten zijn betrokken om deze relatie conform onze gezamenlijke doelstellingen vorm te geven. Deze partijen hanteren uw gegevens conform de huidige privacywetgeving. Relatiegegevens worden vanwege wettelijk verplichte bewaartermijnen minstens 7 jaar na verzending of ontvangst van de laatste factuur bewaard, totdat u aangeeft dat niet meer op prijs te stellen. 
Rogare verkoopt uw gegevens niet aan anderen. Indien Rogare wisselt van eigenaar, vraag ik vooraf uw toestemming om de gegevens aan de nieuwe eigenaar over te dragen.
U kunt de door Rogare opgeslagen gegevens altijd inzien, laten corrigeren, opvragen of over laten dragen. Bij deze verzoeken kunt u om identificatie gevraagd worden.

 

Ik kijk uit naar een prettige samenwerking, of de voortzetting daarvan. 

 

Hartelijke groet,

 

Hans Veenman
Namens Rogare