bedrijven

 

Leren doorvragen

Rogare begeleidt verandering van houding en gedrag in organisaties

Uiteindelijk bepalen de arbeidsmarkt en jouw klanten en zakenpartners of je succesvol bent als onderneming. Daarom is het zo belangrijk om stil te staan bij de manier waarop je binnen en buiten bekeken wordt. Hoe wordt je beoordeeld door je klanten? Hoe acteren de medewerkers en belangrijker nog, hoe praten ze over het bedrijf op verjaardagen. Hoe verbonden zijn de medewerkers met het bedrijf? In hoeverre zijn ze zich er van bewust wat zij bijdragen aan de missie van de onderneming? Houding en gedrag van leiding en medewerkers zijn erg bepalend voor het lange termijn succes van de onderneming.

 

Heb je daar vragen over? Of wil je hiermee aan de gang? Wij luisteren graag naar je en laten je graag zien en ervaren hoe je een blijvende verandering kunt inzetten.


Verandering in houding en gedrag

 

Betere klanttevredenheid, minder ziekteverzuim, hogere betrokkenheid, nauwere samenwerking. Het zijn typische vragen waarvoor bedrijven aankloppen bij Rogare.

1. Kennismaken eerst contact, dan contract

Dat is waar we vaak beginnen. Waarom heb je ons gevraagd om te komen? Wat zou je willen bereiken? Wat gebeurt er als je niets zou doen? En wat heeft je tot nu toe tegengehouden om het op te pakken?

Wij werken vanuit verbinding, omdat we er van overtuigd zijn dat jij je business beter kent dan wij, en dat wij ons beter kunnen concentreren op de dingen waar wij goed in zijn. Samen werken aan de beoogde verandering, ieder vanuit zijn kracht en ervaring. Zij aan zij. Soms gaat het snel en eenvoudig, maar vaak komen we onderweg lastige stukken tegen. Weerstand bij medewerkers, politiek in de organisatie, angst in de top of ongeschreven regels die de cultuur van de onderneming bepalen. Belangrijk daarom om elkaar al bij de start beter te leren kennen. Wat speelt er in de organisatie, en wie ben jij? Hoe werken wij en welke ervaringen en eigenaardigheden nemen wij mee?

Eerst contact, dan contract.

2. Luisteren werken vanuit een vraag

Mijn overtuiging is dat leiderschap gaat over richting geven en congruentie, consequent zijn in je gedrag. Dat betekent voor mij dat leiders zich realiseren dat ze in hun gedrag laten zien wat ze van hun medewerkers verwachting. Voorbeeldgedrag. De richting en visie van het leiderschap alsook het gewenste gedrag is voor ons bepalend voor de richting van de verandering. Ons gesprek begint dus bij de "baas", het directielid, de voorzitter, de teamleider of de afdelingsmanager.

Met elkaar gaan we op zoek naar de vraag. In een of meer workshops horen we graag wat jij belangrijk vindt in de uitstraling van je bedrijf. Waar sta je voor als bedrijf? Hoe wil je dat klanten je beoordelen? Wat vinden leveranciers en business partners van je? Welk gedrag wil je dat medewerkers laten zien en wat betekent dat voor de houding en het gedrag van jou en de rest van het management? Welk gedrag wil je niet (meer) zien? Wij stellen een aanpak voor om antwoord te krijgen op deze vragen. Niet alleen van jou, maar bij voorkeur van de hele organisatie of een selectie daaruit. Interviews, vragenlijsten, workshops, large scale events of andere instrumenten kunnen worden ingezet. Om een gezamenlijk, gedragen beeld te krijgen waar je staat en waar je heen wilt. En dan kunnen we ook kiezen op welke manier en in welk tempo we de gewenste verandering in gang gaan zetten.

Door onze aanpak en manier van werken ervaar je vanaf de start van onze samenwerking hoe het is om anders te werken. Door daarin voorbeeldig te zijn. Door te reflecteren op wat we in onze samenwerking ervaren kunnen we je inzicht geven in de kracht van je organisatie, en in de mogelijkheden voor verbetering. De verandering is al begonnen...

3. Inspireren leren door te ervaren

Inspiratie is essentieel. Het geeft je de motivatie en de energie om - vaak door de pijn heen - het onbekende op te zoeken en de verandering te omarmen. Door mensen vanaf de start te betrekken bij de beoogde verandering, de te zetten stappen te communiceren. De verwachtingen te managen. Ze te stimuleren het verlangen voor zich te zien.

In workshops ontdekken mensen hoe fijn en inspirerend het kan zijn om samen een uitdaging op te pakken, om je te concentreren op de zaken waar je invloed op hebt, om met elkaar een onverwacht mooi resultaat te bereiken.

In oefeningen en opdrachten ervaren mensen hoe gewenst of ongewenst gedrag kan uitpakken, in reflecties of feedback gesprekken zullen we spiegelen om de beweging op gang te krijgen, om mensen zich bewust te maken van wat er anders of beter kan, en wat het effect er van zal zijn. Op deze diepere laag leren (het gaat niet over kunstjes, maar over jou)  kan ongemakkelijk voelen, uit je "comfort zone" [Covey]. Wij zullen deze fase begeleiding door aandacht te besteden aan veiligheid en vertrouwen in de setting van de workshop, training of individuele coaching. Zoals een van mijn leermeesters het zegt: zorgvuldig en niet voorzichtig [Wibe Veenbaas, Phoenix Opleidingen]. Zo leren we je kleine stappen te zetten, stretching maar haalbaar. Telkens weer een stap, om te leren lopen, leren om in beweging te blijven en successen vieren, leren te vertrouwen op je eigen kracht en de kracht van het collectief.

We werken "hard aan de zachte kant". Hoewel veranderingstrajecten vaak als "zacht" worden gekenschetst, zullen we het samen met jou "hard" aanpakken. Duidelijke doelen, afspraken, rollen en verantwoordelijkheden; we spreken ze vooraf met elkaar af zodat we met elkaar richting geven aan waaraan we beginnen, en dat we weten "wat er klaar is als we klaar zijn". De term WhatDoesGoodLookLike geeft dit streven goed weer.

4. Reflecteren de cirkel rond maken

Verandering is de enige constante factor, zeggen ze wel eens. Dus blijvend leren om met verandering om te gaan is van groot belang. Regelmatig, en in ieder geval na iedere stap en iedere klus, zullen we met je evalueren. Terug in je comfort zone vind je de rust om te reflecteren op wat je als bedrijf, team en individu hebt ervaren. Alleen en met elkaar, intern en met je business partners. Zo leer je, en bereid je je voor op een volgende stap, een volgend project. Met nieuwe inspiratie, nieuwe ervaringen, nieuwe inzichten.

Close Out (de laatste fase in Tuckman's team life cycle) is de meest verwaarloosde fase in projecten, team activiteiten en organisaties. Gedreven door haast en budgetten gaan we snel verder, te snel....


Ervaringen

Een selectie van bedrijven waar Rogare een bijdrage heeft geleverd aan de organisatie- en cultuurverandering.

 

Leiderschap in een bijzondere omgeving
17-09-2018

Artsen zonder grenzen, internationaal bekend als Medicins Sans Frontieres, wordt door Oxford Leadership begeleid in het ontwikkelen van de leiderschapsskills van haar managers. Door middel van een integraal programma 'Leadership and People Management Development' worden sinds 2017 telkens groepen van 20 leidinggevenden meegenomen op de leiderschapssontwikkelingsreis, gedurende in totaal acht dagen. Het programma bestaat uit drie lagen, te weten 'me', 'team' en 'organisatie', die successievelijk worden doorlopen. Hans was betrokken bij het ontwerp en geven van dit programma als facilitator/trainer.

Groeistuipen
12-05-2017

Een architectenbureau, dat zich concentreert op gebiedsontwikkeling en urbanisatie, heeft de crisis doorstaan en groeit de laatste jaren snel. De directeur heeft besloten om de leiding van het bedrijf niet langer alleen te doen, en breidt zijn MT uit met vier seniore medewerkers. Hij vraagt Rogare om dit nieuwe partnerteam te begeleiden in hun nieuwe rol, op gebieden als samenwerking, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en voorbeeldgedrag en leiderschap. Zo helpt hij hen hun leiderschapsrol in te vullen en als team hun organisatie in haar verdere ontwikkeling te leiden. Hans coacht de partners individueel en organiseert workshops met het team en met de organisatie, die hen helpen in de verdere ontwikkeling.