struisvogel groep boogschutter olifant zeilen

aanpak 

Rogare begeleidt teams bij hun ontwikkeling

 

Rogare coacht managers en traint teams van managers en professionals. Centrale thema's daarbij zijn: persoonlijke motivatie, managen van verwachtingen en teamgedrag. Hans Veenman, gezicht en eigenaar van Rogare, begeleidt het management van bedrijven bij het doormaken van veranderingen en het verbeteren van de performance door aandacht te geven aan de cultuur, besturing en inrichting van de organisatie, en aan de aansturing en motivatie van mensen. Daartoe coacht hij managers in hun rol, begeleidt hij teams van managers en professionals op gebied van leiderschap, besturing, professionele vaardigheden, klantgerichtheid en teamgedrag, en organiseert hij workshops en trainingen rond deze thema’s.

De wereld is niet ideaal. ook jouw wereld niet. Je zou graag willen dat er dingen veranderen. Dat anderen... Wat kun jij zelf doen? Hoe kun jij bijdragen aan die verandering? Houd het klein en neem je iedere dag een klein stapje voor, binnen jouw cirkel van invloed. Verras je zelf!

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt, dat het team waarvan jij onderdeel uitmaakte, volledig in flow was. Dat je met elkaar de wereld aan kon! Zou je dat niet vaker willen? Waar vind je daartoe de sleutel? Niet in structuren en procedures. Wel in onderling vertrouwen en verbinding.
Of je je strategie wil formuleren, een businessplan wil schrijven, of een belangrijk project tot een goed einde wil brengen, het resultaat vereist draagvlak en eigenaarschap van alle betrokkenen. Luisteren, verwachtingen management en begrijpen zijn daarin essentieel.