struisvogel groep boogschutter olifant zeilen

inhouse core skills training

Wat is core skills?

Een training waarin door een strak geregisseerd, intensief proces specifieke kernvaardigheden (bijvoorbeeld adviesvaardigheden, presenteren, feedback en coachen) worden aangeleerd met een programma waarin verankerd zit dat deelnemers een gemeenschappelijke taal leren en dat waarden van de organisatie worden begrepen en toegepast.
Deelnemers leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkelingsbehoefte en die van hun team. Zij ontwikkelen een pro-actieve houding waarin eigen capaciteiten maximaal ingezet worden ten behoeve van het teamresultaat. Effectief werken met teams is essentieel voor het bereiken van synergie en dus een zo groot mogelijk resultaat in korte tijd. De manier waarop gewerkt wordt, maakt dat deelnemers verschillende ontwikkelingsstadia van een team doorleven en gaan begrijpen.

Een impressie van zo'n training krijg je via deze video.

 

 

Voor wie?

De training is met name bestemd voor:

 • Teams die langere tijd met elkaar aan een project werken of aan het begin van een project staan
 • Organisaties of organisatie-onderdelen die een nieuwe manier van werken willen introduceren of doorvoeren
 • Groepen die een ontwikkelingstraject doormaken, zoals Management Development of een traineeprogramma
 • Organisaties die streven naar het optimaal gebruiken en delen van kennis, naar het worden van een lerende organisatie
 • (Interne) adviseurs die hun dienstverlening willen optimaliseren bijvoorbeeld door het aanscherpen van adviesvaardigheden en teambuilding

Werkwijze

Een strak geregisseerd programma

De te trainen onderwerpen worden in oefeningen geïntegreerd waardoor een samenhangend geheel ontstaat. Om de teams te mobiliseren helpen we ze door de volgende fasen van teambuilding:

 1. betrokkenheid
 2. commitment
 3. behalen van succes
 4. verkrijgen van erkenning
 5. motivatie

De opbouw van het programma maakt dat teams gedwongen worden te presteren onder tijdsdruk. De weerstand tegen een andere werkwijze en effecten van persoonlijk gedrag komen naar boven en kunnen dus ter plekke geadresseerd worden. Hierdoor kan het team na de training effectiever samenwerken.

 

Leren door te ervaren

CS is een meerdaags, aaneengesloten programma met een gestructureerde opbouw; 1 a 2 kernvaardigheden per dagdeel worden aangeleerd en vervolgens direct in een praktijkcase geoefend. Hierbij opgedane ervaringen worden expliciet gemaakt en kunnen direct worden geïmplementeerd tijdens volgende oefeningen. De trainers faciliteren de subteams bij het doen van de oefeningen en stimuleren het delen van kennis over de inhoud. Op deze manier leren door te ervaren (genaamd “experimental learning”) maakt dat het geleerde maximaal beklijft.

 

De klant staat centraal

Wij streven ernaar een partnership tussen adviseur en klant tot stand te brengen. In de training wordt veel aandacht besteed aan het managen van verwachtingen van klanten en het aansluiten van de dienstverlening op deze verwachtingen. In de oefeningen wordt gewerkt aan een concreet resultaat, vooraf krijgen de deelnemers de kans de verwachtingen van de klant hieromtrent te inventariseren. Bij de presentatie van het resultaat wordt hier specifiek op gelet.

 

Review en feedback

Het gestructureerd nabespreken van het werk in de teams en het geven van persoonlijke feedback op gedrag zit verweven door het hele programma. Hierdoor krijgen teams en individuen een unieke kans om inzicht te krijgen in hun functioneren en daarin verbetering aan te brengen.

 

Werken op basis van rollen in plaats van op basis van functies

Wij onderscheiden rollen bij het werken in teams. Zoals facilitator, beslisser (“client”) en medewerker (“resource”). Los van de bestaande hiërarchische verhoudingen kan iedereen de verschillende rollen leren. Tijdens de training krijgen de deelnemers de gelegenheid met alle rollen te oefenen. De ervaring leert dat als deze rollen goed worden ingevuld de effectiviteit van het team drastisch toeneemt.

 

Nauwe aansluiting van de training op de organisatiedoelen

Voor een maximaal resultaat is het van groot belang dat het geleerde direct na de training kan worden toegepast in het dagelijks werk. Voorwaarde is dan ook dat de inhoud van de training zorgvuldig is afgestemd op de gewenste werkwijze en cultuur van de organisatie. Tevens is het belangrijk dat deze context en commitment van het management wordt onderstreept door verantwoordelijke leidinggevenden. Idealiter vervult het management een rol in de training, bijvoorbeeld als klant tijdens een oefening of bij aanvang van de training.

Wat levert het op

Door het volgen van het Core skills programma kunt u de volgende resultaten verwachten:

 • Teams, medewerkers toegerust met de kernvaardigheden die voor uw organisatie van belang zijn
 • Een organisatie (of organisatie-onderdeel) dichterbij een gemeenschappelijke visie en gedeelde waarden
 • Gemotiveerde teams die gestructureerd kunnen werken en zo snel resultaten bereiken
 • Teams, medewerkers toegerust met de juiste vaardigheden om aan de verwachtingen van hun (interne) klanten te voldoen of deze zelfs te overtreffen
 • Teams, medewerkers met een pro-actieve houding inzake leren en het delen van kennis en ervaringen.

Onze ervaringen

De Core Skills trainers beschikken over ruime ervaring in het ontwikkelen en uitvoeren van Core skills trainingen voor diverse bedrijven. Enkele voorbeelden:

 • Een meerjarig trainingsprogramma voor de top-150 managers van de wereldwijde IT services organisatie binnen een groot chemisch concern.
 • Een trainingsprogramma voor alle medewerkers van een middelgrote IT service organisatie gericht op ERP implementaties.
 • Core skills training voor alle medewerkers van KPMG Consulting en later Atos Consulting ter ondersteuning van de organisatie verandering
 • Training van een projectteam bij de evaluatie en herstart van een groot programma bij een technisch onderhoudsbedrijf.
 • Twee trainingen voor de medewerkers en management van de ICT organisatie van een groot Nederlands Nutsbedrijf.
 • 4 Daagse training van het projectteam aan de start van een reorganisatie bij een leverancier van consumentengoederen
 • Een trainingsprogramma voor alle 150 consultants van een IT service organisatie gericht op pakket implementaties.
 • Een trainingsprogramma voor een snel groeiende adviesorganisatie, die haar cultuur wil borgen en versterken.
 • Kick off bij de start van een fusiebeweging tussen twee electriciteitsbedrijven.

 

Mogelijkheden voor maatwerk

In de standaardtraining zijn de volgende kernvaardigheden opgenomen:

 • Teamwerk en teambuilding*
 • Een gestructureerde manier om problemen op te lossen (“RCTB”)
 • Faciliteren*
 • Coachen*
 • Interactief presenteren (“Brown paper presentation”)
 • Interactief in kaart brengen van bedrijfprocessen (“Brown paper process mapping”)
 • Managen van (klant)verwachtingen*
 • Managen van interventies met klanten*
 • Responsibility charting (RACI)
 • Presentaties maken en geven
 • Geven en ontvangen van feedback*

* Deze vaardigheden behoren tot het basisprogramma. In overleg kan de training op maat gemaakt worden door andere kernvaardigheden toe te voegen of weg te laten.

 

In de standaardtraining zijn de volgende waarden verankerd:

 • Leren te leren door het delen van kennis en ervaringen
 • Aandacht en respect voor individuen en hun eigen leerproces
 • Pro actieve en verantwoordelijke houding
 • Positief denken
 • Resultaatgerichtheid
 • De klant staat centraal; streven naar partnership met de klant
 • Effectieve teams kunnen topprestaties leveren