teams

 

Teamwerk gaat over richting en vertrouwen

Rogare helpt om de kracht van samenwerking te ontdekken

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt, dat het team waarvan jij onderdeel uitmaakte, volledig in flow was. Dat je met elkaar de wereld aan kon! Zou je dat niet vaker willen? Waar vind je daartoe de sleutel? Niet in structuren en procedures. Wel in onderling vertrouwen en verbinding.

Wij zijn er van overtuigd dat teams zich veel vaker tot "high performance teams" kunnen ontwikkelen. Hoe? Het vereist leiderschap van iedereen, helderheid en richting. En veel meer nog vereist het vertrouwen in elkaar, elkaars kwaliteiten, elkaars intenties. Ieders verwachtingen zijn duidelijk en bekend bij elkaar. En dan zijn er nog de vragen die ieder teamlid zichzelf zal moeten stellen. Wat kom ik doen? Wat wil ik hier leren en beleven? In hoeverre ben ik bereid mijn ego opzij te zetten voor het gezamenlijk belang?


Onze aanpak bij teamontwikkeling

 

Als we de vraag krijgen om met een team aan het werk te gaan, dan is de eerste vraag: wat is de aanleiding? En wat zou je willen bereiken? Gaat het om een nieuw startende afdeling, een team met interne problemen of conflicten, een team dat met een nieuw project begint, of een team dat haar performance en samenwerking wil verbeteren?

1. Kennismaken het begint met vertrouwen

Samenwerken gaat over vertrouwen en richting. Dat betekent dat wij, klant en begeleider, ook elkaar moeten leren kennen. Pas als er vertrouwen is, als we elkaar beginnen te begrijpen en het gevoel hebben dat we "wat aan elkaar zullen hebben", zult u met ons in zee willen, en wij met u.

2. Luisteren werken vanuit een vraag

Samen stellen we de beoogde verandering vast. Wat wil je bereiken? Wanneer? En hoe klinkt dat dan? Wat wil je dat anderen voelen, zeggen, denken en doen? Wanneer bent je zelf tevreden? Als het eindresultaat 'goed' moet zijn, hoe ziet Goed er dan uit?

 

Op basis van deze dialoog zullen wij een voorstel doen voor een aanpak. Een reeks workshops, een groot evenement, een training, een ontmoeting, een boek of video.

3. Inspireren door variatie aan werkvormen stimuleren we creativiteit

En dan gaan we met elkaar op pad. Wij brengen onze kennis en onze eigen ervaring in op het gebied van procesbegeleiding, persoonlijk leiderschap, dienend leiderschap en teamontwikkeling. Jij brengt jouw ervaringen in, jouw visie en ambitie, jouw kwaliteiten en valkuilen. Wij dagen jou uit om eens anders te kijken, anders te zien en te voelen. Je te laten verrassen en verbazen. En onderweg stemmen we regelmatig af hoe het met ieders verwachtingen staat, qua voortgang, qua houding en gedrag, qua samenwerking.

 

In een mix van oefening, theorie, reflectie, persoonlijke verhalen en praktijk cases en een variatie aan werkvormen stimuleren wij jou en het team om nieuwe paden te betreden en te ervaren hoe dat is. Basis elementen over team ontwikkeling en motivatie, over verwachtingen en communicatie, over luisteren en leren komen aan de orde.

 

Door ons eigen gedrag, onze manier van werken, laten we jou zien hoe het anders kan. Voorbeeldgedrag, dat ook voor jou belangrijk is in je leiderschap.

Een impressie van onze aanpak en het effect op de deelnemers krijg je door het bekijken van deze video.

 

4. Reflecteren in stilte ontstaat een helder beeld van de toekomst

Een verandering doormaken kan oncomfortabel voelen. Je hebt dan tijd nodig om nieuwe inzichten, gevoelens en belevingen te verwerken. Wij zullen je stimuleren om daar voor gedurende het proces en zeker ook aan het einde regelmatig de tijd te nemen. Individueel, als team en samen met je klanten of business partners.


Ervaringen

Hieronder enkele referenties van teams waarmee we de afgelopen jaren gewerkt hebben.

 

Door de 'storming'
12-05-2017

Een research and development divisie van een grote technologie onderneming bestaat bij het projectmatig werk, dat zij uitvoeren in telkens weer andere teams van specialisten. Samen met anderen begeleidt Hans de teams die behoefte hebben om een blijvende stap te zetten in hun ontwikkeling. De aanleidingen verschillen van opstarten ('wij staan als nieuw team voor een uitdagende opdracht en willen een vliegende start maken'), doorstarten ('we zijn best goed bezig, maar hebben het gevoel dat de samenwerking echt beter kan') tot opschudden ('irritatie en conflict beinvloedt de performance van ons team; er moet iets gebeuren'). Onze Core Skills training geeft veel aandacht aan Context, Relatie en Proces, en leidt het team door de verschillende fasen van teamontwikkeling. Het resultaat is telkens een opener, blijer en effectiever team, dat bijdraagt aan een meer flexibele en geoliede organisatie. 

Naar een hoger plan
04-05-2017

Hans heb ik leren kennen en vooral ervaren als een coach/begeleider met een duidelijke visie over omgang met mensen, communicatie tussen mensen en persoonlijke ontwikkeling.
Hij brengt dat op een bijzondere, eigen wijze in de praktijk: strak en zuiver in de leer. De trainingen die Hans in 2007 en 2008 in het kader van een cultuurverandering aan onze collega’s heeft gegeven, bracht onze gehele onderneming (destijds 60 mensen) op een hoger plan.
Een knappe prestatie, vooral omdat het een duurzame verandering heeft opgeleverd waar we nog steeds de vruchten van plukken (inmiddels met 130 mensen). Mooi werk dus !

[In 2013 en 2014 is het trainingsprogramma herhaald als een refresh en om nieuw aangenomen mensen aan boord te brengen.]

 

René Timmermans,

DGA - Pulse Business Solutions

Essentieel onderdeel van cultuurverandering
04-05-2017

Ik heb het plezier gehad ruim 4 jaar met Hans Veenman te hebben gewerkt op een aantal gebieden binnen AkzoNobel. In onze Core Skills trainingen over de gehele wereld hebben we inmiddels meer dan 300 uit mijn team getraind.  Hans is een meester in het stellen van de juiste vragen; je laten ontdekken wat belangrijk is, het visualiseren van succes, wat de opties zijn om daar te komen (vaak ook creatief), en hoe dat te vertalen naar concrete stappen.  Voor alle lagen van mijn team, inclusief mezelf, is dat enorm waardevol geweest om onze zelfreflectie, effectiviteit en focus te verbeteren. Hans Veenman is daarmee een essentieel onderdeel geweest van de cultuurverandering van IT binnen AkzoNobel. 

 

Pieter Schoehuijs

Chief Information Officer - AkzoNobel